Zespół czy grupa? Kim jesteście w swoim środowisku pracy?

Zespół czy grupa? Kim jesteście w swoim środowisku pracy?

Jesteście zespołem czy tylko grupą pracujących ze sobą ludzi?

Wyobraźcie sobie kontinuum. Na jednym jego końcu znajduje się grupa wspólnie pracujących ze sobą osób na drugim końcu zespół.

Gdy przyjrzymy się bliżej grupie pracujących ze sobą ludzi zobaczymy , że realizowane przez nią zadania mogą być osiągnięte przez każdego z członków działających niezależnie. Wystarczy jeden koordynator czy też lider, który będzie koordynował wysiłki członków tej grupy w celu realizacji wyników. Poza okazjonalną wówczas komunikacją, żadna dodatkowa interakcja nie jest wymagana między członkami tej grupy.

Przesuńmy się teraz na drugi koniec kontinuum czyli zespół. Aby mógł on z sukcesem osiągać swoją misję konieczna jest ciągła współpraca między członkami zespołu. Idealnym przykładem są zespoły projektowe, mają jasno określone cele, terminy i budżet projektu. Każdy członek zespołu odgrywa kluczową rolę w osiąganiu rezultatów projektu. Są jak szprychy w kole roweru, żeby koło mogło się kręcić i napędzać zespół do przodu trzeba je ze sobą połączyć.

Jakie ma to znaczenie?

Niestety zbyt często zdarza się , że kluczowe dla organizacji zespoły zadowalają się pracą w charakterze grupy ludzi. Bycie skutecznym i efektywnym zespołem wymaga świadomego wysiłku i zaangażowania ze strony jego członków, a niestety często łatwiej jest po prostu działać niezależnie. Jest wówczas mniejsza potrzeba komunikacji, mniejsze ryzyko nieporozumień i konieczności negocjacji z innymi. Niestety zespół traci wówczas moc możliwości , która dostępna jest przy rzeczywistej wzajemnej współpracy. Można to porównać to pływania łódką. Zamiast dzięki współpracy posuwać się wspólnie do przodu, każdy macha swoim wiosłem rozpryskując wodę i stojąc lub kręcąc się w miejscu.

W dzisiejszych organizacjach potrzeba umiejętności pracy w zespole jest kluczowa. Dlatego też Naszą misją jest pomoc zespołom i liderom zespołów w tworzeniu bardziej spójnych, wydajniejszych i bardziej zrównoważonych zespołów.

Nasze podejście to kilka kluczowych punktów, które wdrażając jako lider mogą przesunąć grupę na kontinuum.

1. Tworzenie jasnej i przejrzystej kultury

Ma ona kluczowe znaczenie w budowaniu zaufania w zespole. Gdy pracownicy znają jasny kierunek, w którym zmierza organizacja, wiedzą w którą stronę iść i są lepiej wyposażeni do tego by osiągać te cele. Jak tworzyć jasną i przejrzystą kulturę? Mamy kilka wskazówek:

  • Kładź nacisk na to by łączyć zespół razem
  • Bądź otwarty na problemy i trudności zgłaszane przez pracowników, daj przestrzeń na to by mogli się nimi dzielić
  • Promuj wzajemną wymianę opinii i przemyśleń, nie oceniaj ich.

2. Komunikacja

By zespół dołączył do Waszej wizji i dzielił ją z wami, kluczowy jest dialog i jasna komunikacja.

Jasna komunikacja oznacza wyjaśnienie idei , która stoi za wizją. Ważne by wizja była na głównym miejscu, to nie cele ciągną zespół do przodu, a wizja po co one są. Pamiętaj, że wizja nie może być tylko frazesem na papierze, jeśli ma ciągnąć zespół do przodu musi być ją czuć w każdym i Twoim działaniu.

3. Samorozwój organizacji i zespołów

Organizacja nie może stać w miejscu.

Pozwól jej zmieniać się i rozwijać w zależności od potrzeb pracowników mając jednak na uwadze to by misja i wizja firmy były „na górze”.

4. Innowacyjność

Podobnie jak kultura i zespoły nie mogą stać w miejscu tak i procesy i rozwiązania.

Pozwól na zmiany i innowacyjność w podejściu i realizacji zadań i celów.

5. Programy rozwoju

Dobrze współpracujący, zaangażowani i odpowiedzialni pracownicy stanowią klucz do sukcesu organizacji.

Twórz programy rozwoju pozwalające szerzyć team coachingowe umiejętności w organizacji.

Autor: Anna Lewecka-Olech

Dodaj komentarz