Coaching

coaching

Executive and Business Coaching
Coaching dla kadry managerskiej wyższego i średniego szczebla

Coaching to metoda wspierania rozwoju lidera, realizowana w formie cyklu spotkań pomiędzy coachem a klientem. W trakcie spotkań coach, poprzez aktywne słuchanie, zadawanie pytań oraz stosowanie innych specyficznych narzędzi i zadań rozwojowych, towarzyszy klientowi w wyznaczaniu ważnych dla niego celów, odnajdywaniu wewnętrznych zasobów potrzebnych do ich realizacji oraz ustalaniu i wdrażaniu planów działań. Coach wspiera klienta w odkrywaniu i efektywnym wykorzystaniu osobistego potencjału celem podnoszenia jakości życia.

Główne wyzwania liderów:

Budowanie tożsamości lidera

w szczególności określenie stylu i sposobu zarządzania zgodnego z potencjałem, zbudowanie kompetencji liderskich, przejście z roli specjalisty do roli managera i lidera, rozwój kompetencji strategicznego myślenia i działania

Zarządzanie efektywnością i energią własną

w szczególności zarządzanie energią własną i zespołu, budowanie nawyków work-life balance u lidera, przeciwdziałanie wypaleniu zawodowego, wzmocnienie energii wewnętrznej lidera

Budowanie zaangażowania i motywacji lidera i jego zespołu

w szczególności budowanie ścieżek rozwojowych w zespole, udrażnianie komunikacji pomiędzy liderem a zespołem, budowanie narzędzi wspierających dobre funkcjonowanie zespołu

Zapytaj o szczegóły oferty

coaching

Team Coaching z wykorzystaniem interdyscyplinarnych narzędzi

To praca metodą coachingową, warsztatową z zespołem w obszarze wspólnego celu. Spotkania ułożone w określony proces mają na celu wypracowanie rozwiązań przybliżających zespół do osiągnięcia założonego celu. W trakcie spotkań team coachingowych uczestnicy podnoszą kompetencje społeczne rozwijając umiejętności komunikacji, współpracy, myślenia innowacyjnego i kreatywnego. Uczą się nowych narzędzi pracy w praktyce i jednocześnie pracując nad realizacją wyznaczonego celu.

Wyzwania zespołów

rawpixel-799380-unsplash.jpg

Budowanie kooperacji
i współpracy w zespole

tlo3 (1)

Podniesienie efektywności zespołu

Rozwiązanie konfliktu
w zespole

Trudności we wdrażaniu zmian w zespole

Narzędzia, którymi pracujemy podczas sesji team coachingu

Action learning i podejście uczenia przez działanie

Narzędzia coachingu transformującego

Narzędzia coachingu systemowego

Inne dobrane do wyzwań poszczególnych zespołów

Zapytaj o szczegóły oferty

coaching

Szkolenia dla managerów z zakresu kompetencji coachingowych

Kluczowe kompetencje coachingowe to:

umiejętność słuchania, słyszenia również przekonań i schematów działań

zadawania mocnych, pogłębiających a czasem kwestionujących pytań

prowadzenie rozmowy ukierunkowanej na określony cel

radzenie sobie z emocjami własnymi i innych w trakcie rozmowy

poszerzania perspektywy i widzenie szerszego kontekstu sytuacji

W ramach wybranych szkoleń uczestnicy rozwijają wybrane z powyższych kompetencji

coaching

Coachingowy styl zarządzania

Szkolenie przeznaczone jest dla managerów i specjalistów HR, aby skutecznie wspierać pracowników w ich rozwoju. Podczas szkolenie uczestnicy :

✓ poznają metody prowadzenie rozmów coachingowych i możliwości ich zastosowania w organizacji i zespole

✓ poznają kluczowe narzędzia coachingowe do prowadzenia rozmów wspierających i rozwojowych

✓  rozwiną kompetencje w zakresie prowadzenia rozmów z pracownikami

Zapytaj o szczegóły oferty