Business & Executive coaching

co to jest?

Business & Executive coaching

To proces indywidualnej pracy coacha z klientem trwający około 6 miesięcy. Celem spotkań jest osiągnięcie wyznaczonego przez klienta celu biznesowego.

Główne potrzeby:

jak wygląda

Proces realizacji metody

Pracując indywidualnie z managerami, rekomendujemy na początek procesu wykonanie badania.

01
Sesja otwierająca

i rekomendacja badania w zależności od obszaru pracy – 120 minut

02
Proces coachingowy

trwający 6-9 spotkań:  spotkania do 90 minut

03
Sesja podsumowująca

trwająca 120 minut

Efekty

Osiągnięcie wyznaczonych celów, poprawa komfortu / jakości życia zawodowego i prywatnego.

Referencje

Kontakt

Zostań z nami w kontakcie