Kompleksowe wsparcie dla firm

wzmacniamy organizacje

przekonaj się

HPR Group

wspiera swoich klientów w dokonywaniu ważnych zmian związanych z wdrażaniem nowej kultury organizacyjnej, tworzeniem nowego modelu zarządzania czy transformacji w kierunku samoorganizacji. Realizując projekty u klientów, staramy się pracować kompleksowo w oparciu o nasz autorski model:

1. Określamy cel

jasno precyzujemy, czego potrzebuje nasz klient, słuchamy i wspólnie dopracowujemy wizję projektu. Wypracowujemy założenia transformacji poprzez wspólną wizję na warsztatach, team coachingach czy coachingach indywidualnych.

2. Badamy stan faktyczny dokonując diagnozy

w tym zakresie prowadzimy audyty, badania DC lub inne testy psychometryczne, pracę systemową.

3. Budujemy drogę w oparciu o pierwszy krok

tworzymy w oparciu o zebrany materiał działanie, które przynosi największą wartość w myśl zasady „Jedna rzecz”. Staramy się myśleć zarówno procesowo, jak i produktowo, tworząc takie rozwiązania, które będą jednocześnie uczyć innych takiego sposobu myślenia. Pracujemy na żywych projektach realizowanych w trakcie trwania procesu zmiany.

4. Zbieramy informacje zwrotne

każdy element procesu lub produkt ewaluujemy po to, aby wraz z klientem wypracować najlepsze możliwe na dany moment rozwiązania, wspólnie się doskonaląc, tworząc w ramach projektu podejście organizacji uczącej się.

SPRAWDŹ Z JAKIMI PROBLEMAMI I POTRZEBAMI

Zgłaszają się do nas klienci:

ZOBACZ JAKIE

Narzędzia i metody

stosujemy podczas pracy z naszymi klientami:

warsztaty

i dyskusje moderowane

pigułki

inspiracji

coaching

indywidualny

mentoring

zdanie o tym

team coaching

w tym Action Learning i Case Clinic

the Point

autorska metoda pracy z zespołami i grupami

warsztaty i dyskusje moderowane

pigułki inspiracji

coaching indywidualny

mentoring

team coaching, w tym Action Learning i Case Clinic

the Point - autorska metoda pracy z zespołami i grupami

co nowego

Kontakt

Zostań z nami w kontakcie