Team coaching

co to jest?

Team coaching

To praca metodą coachingową, warsztatową z zespołem w obszarze wspólnego celu. Spotkania z zespołem trwają od 2 do 4 godzin i mają na celu wypracowanie określonych rozwiązań przybliżających go do osiągnięcia założonego celu.

Problemy, z którymi zgłaszają się klienci:

jak wygląda

Proces

DIAGNOZA
01. Badanie potrzeb

spotkanie 90 min. z liderem zespołu

02. Badanie potrzeb

spotkania 90 min. z członkami zespołu (spotkania indywidualne).

Koniec etapu

Etap kończy się określeniem obszaru pracy i zgłębieniem problemu.

PROCES ROZWOJOWY z elementami team coachingu
03. Praca team coachingowa

 określenie celu oraz praca nad rozwiązaniem (3-4 spotkania).

04. Praca indywidualna z liderem

3-4 spotkania.

ZAKOŃCZENIE PROCESU i ewaluacja celów, określenie rezultatów
05. Podsumowanie projektu / zamknięcie projektu.

co nowego

Kontakt

Zostań z nami w kontakcie