Jak wybrać najlepszy kurs coachingowy

Jak wybrać najlepszy kurs coachingowy ?

dziewczyna-z-kompasem-nad-morzem

Jak wybrać najlepszy kurs coachingowy ?

Zastanawiając się jakiego dokonać wyboru warto zadać sobie kilka pytań.

1. Po co mi ta wiedza i umiejętności?

Po co chce zapisać się na kurs coachingowy?
Odpowiedzi mogą być różne. Motywacji do pójścia na kurs coachingowych jest wiele. Niektóre osoby przychodzą bo chcą zostać profesjonalistami i prowadzić coaching biznesowy, life coaching albo inną formę. Są osoby, które chciałabym nauczyć się narzędzi aby lepiej, skuteczniej zarządzać zespołem, a są też takie osoby, które chcą się rozwinąć, zrobić coś dla siebie. Kierując się motywacją zawodową warto wybrać szkoły certyfikowane, dające konkretny zawód i wartościowy certyfikat, przygotowujący do międzynarodowych akredytacji uznawanych nie tylko w Polsce ale też poza jej granicami.

2. Z kim chcę pracować jako coach?

Ucząc się metody coachingowej można pracować w każdym obszarze. Są szkoły uczące holistycznego podejścia coachingowego, ale na rynku pojawiły się też oferty bardzo sprofilowane. Takie które specjalizują się w wybranych elementach, w branży. Nie zawsze sprofilowane oznacza lepiej dobrane, ale warto ten aspekt przemyśleć. Kto jak nie ty wie lepiej z kim chcesz pracować, w jakiej branży. Dla tych osób, które jeszcze nie wiedzą rekomenduje metodę holistyczną ogólną pozwalającą nauczyć się metody pracy.

3. Gdzie chcę pracować?

Dzisiaj świat stoi otworem. Mobilne osoby, władające językami obcymi mogą pracować na całym świecie jako coachowie. Wiele coachingów za granicą odbywa się przez skype. W takim przypadku posiadanie certyfikatu międzynarodowego pozwala na pracę na całym świecie, daje wiarygodność oraz potwierdza profesjonalizm.

4. Co jest w programie szkolenia?

Warto zweryfikować co zawiera program. Warto zapytać o to jakich kompetencji nabędziesz w trakcie kursu. Na co będzie kładziony nacisk. Najskuteczniejszym sposobem uczenia się coachingu jest nauka przez doświadczenie. Optymalny wskaźnik to 80% do 20%.( 80% doświadczenia, 20% wiedzy).

5. Kto uczy?

Kadra trenerska to kolejny bardzo ważny element do weryfikacji. Ważne aby wykładowcy to osoby, które posiadają wiedzę oraz umiejętności potwierdzone certyfikatami, ale także doświadczenie zawodowe w pracy coacha i doświadczenie trenerskie związane z umiejętnością przekazania wiedzy ludziom dorosłym.
Nie każdy, nawet wybitny coach będzie dobry nauczycielem. Warto zapytać o sylwetki, sprawdzić opinie o wykładowcach.

6. Za co płacę, czyli co jest zawarte w ofercie szkoły?

Wachlarz ofert cenowych jest bardzo szeroki, jak również wachlarz tego co obejmuje opłata
za szkołę. Na rynku można się spotkać się z ofertami, które wyceniają poszczególne elementy edukacji osobno, są takie które kalkulują cenę całościowo. W niektórych przypadkach trzeba dodatkowo zapłacić za materiały czy książki, w innych przypadkach są dodatkowo płatne sesje super wizyjne czy mentorskie. Warto zatem dopytać co zawiera cena kursu.
Dokonując wyboru szkoły i ścieżki rozwoju coacha bardzo ważne jest aby zaznajomić się z tym w jakim nurcie i w oparciu o jakie wartości funkcjonuje szkoła. Jest to o tyle istotne, iż na rynku są jeszcze szkoły, które prowadzą szkolenia w oparciu o mylne założenia, prowadzą inną formę rozwoju nazywając ją coachingiem. Zdarza się to już rzadko nie mniej warto jeszcze ten aspekt weryfikować.

7. Jakie otrzymuję kompetencje, co daje certyfikat?

Ważna jest weryfikacja informacji, co otrzymam po danej szkole / warsztatach kursie coachingowym.
Certyfikacja coacha jest elementem potwierdzającym nabyte umiejętności i wiedzę. Każda certyfikacja różni się od siebie założeniami, nie mniej stałe jest to, iż każdy odnosi się do pewnej etyki pracy stanowiącej podstawę zasad obowiązujących Coachów.
Poszczególne szkoły czy też stowarzyszenia mają różny stosunek do ilości odbytych godzin szkoleniowych. Najmniejsza ilość godzin szkoleniowych, którą obowiązkowo musi przejść osoba chcąc zdobyć kompetencje, a następnie certyfikację coacha to 60 h, nie mniej optymalne i najczęściej spotykana jest liczba w granicach 100 – 120 h. Dodatkowo w zależności od nurtu przyszli coachowie muszą poddać się procesowi superwizji i mentoringu. Tu też każda szkoła ma trochę inne wytyczne. W przypadku niektórych organizacji wiedza i umiejętności zdobyte na szkoleniu i sesjach mentorskich nie są wystarczające aby akredytować i nadać certyfikat uprawniający do wykonywania zawodu. Wymagana jest dodatkowa praktyka potwierdzająca doświadczenie Coacha. Warto zatem znać te różnice chociażby, aby wiedzieć co dają poszczególne akredytacje i jaki minimalny poziom wiedzy, a także umiejętności prezentują coachowie z danymi certyfikatami.

Dane dotyczące certyfikacji pochodzą z następujących źródeł, a także z oficjalnej strony ICF.

Szkoła coachingu HPR Group

Brak komentarzy

Opublikuj odpowiedź