Obecność Coachingowa - narzędzie dla Coacha

Obecność Coachingowa – narzędzie dla Coacha

mlecz-na-polu

Obecność Coachingowa – narzędzie dla Coacha

Obecność coachingowa – dwa sposoby  jak rozwinąć kompetencje obecności coachingowej ?

Obecność coachingowa to jedna z 11 kluczowych kompetencji coachingowych ICF. W moim odczuciu jest to najważniejsza kompetencja, gdyż umiejętność korzystania z niej jest przełomowe w rozwoju, szczególnie początkujących Coachów. To kompetencja, która wpływa bezpośrednio na kilka innych, a jednocześnie to od niej w dużej mierze zależy efektywność procesu coachingowego.

Czym jest ta obecność coachingowa ?

Definicja Obecności coachingowej według ICF Polska –  to zdolność bycia w pełni świadomym oraz tworzenia spontanicznej relacji z klientem, stosowanie stylu, który jest zarówno otwarty, elastyczny, jak również daje poczucie pewności.

Zgodnie z ICF kompetencja ta oznacza, że Coach:

 1. Jest obecny i elastyczny podczas procesu coachingowego, „tańczy z klientem”,
 2. Korzysta z własnej intuicji i ufa wewnętrznej mądrości – podąża za Klientem,
 3. Pozwala sobie nie znać odpowiedzi i podejmuje ryzyko,
 4. Dostrzega wiele sposobów pracy z klientem i potrafi na bieżąco wybierać najefektywniejsze,
 5. Efektywnie wykorzystuje humor aby stworzyć odpowiedni nastrój i energię,
 6. Odważnie zmienia punkty widzenia oraz eksperymentuje z nowymi możliwościami w swoim działaniu,
 7. Okazuje pewność podczas pracy z silnymi emocjami oraz potrafi kierować samym sobą, tak by nie dać się przytłoczyć i uwikłać w emocje klienta.

W uproszczeniu kompetencja obecności coachingowej integruje w sobie dwa elementy :

 • Uważność na klienta, umiejętność podążania za nim, słyszenia i słuchania tego co w treści, emocjach i przekonaniach. To też słyszenie rozbieżności w wypowiedzeniach klienta w krótszych wątkach jak i w szerszym kontekście jego wypowiedzi.
 • Umiejętność pokazania mu prezentowanych przez niego rozbieżności czy to w formie konfrontacji i zestawienia rozbieżności treści, czy też pokazując rozbieżność słów z emocjami i zachowaniami klienta.

W jaki sposób można rozwijać poszczególne umiejętności i zdobyć dobry poziom tej kompetencji ?

Zdobywanie umiejętności  bycia uważnym czy obecnym coachem jest wieloetapowe.

 1. Praktyka, praktyka i jeszcze raz praktyka – To co najważniejsze w rozwijaniu tej kompentecji to praktyka. Żeby poczuć tą kompetencję to po prostu trzeba praktykować.
 2. Refleksyjność – Praktyka pozwala zebrać doświadczenie, ale dopiero refleksja nad nim pozwala nam wyciągnąć wnioski z tego jak pracujemy. W jaki sposób można zobaczyć i zrozumieć co już mam w zakresie tej kompetencji ? Do tego służą – sesje mentorskie, spotkania superwizyjne czy też autorefleksja chociażby po odsłuchaniu nagranych na własne potrzeby sesji.
 3. Trening uważności – jak doskonalić kompetencje – Poniżej prezentuję propozycje pracy nad tą kompetencją w dwóch odsłonach. Pierwsza to praca własna, druga to praca z wykorzystaniem narzędzia

Trening uważności – propozycja pracy własnej.

Jeżeli interesuje was praca własna nad tą kompetencją, to świetnie wówczas sprawdzają się nagrania sesji coachingowej z Klientem. Odsłuchaj nagranie sesji z klientem i przysłuchaj się jego odpowiedziom:

 Krok 1  – Sprawdź

 • Czy klient udziela Ci odpowiedzi na postawione pytanie?
 • Jeżeli nie udziela odpowiedzi sprawdź czy ponawiasz pytania?
 • Czy robisz podsumowania ?
 • Co robisz w sytuacji kiedy klient ma długą wypowiedź?
 • Czy integrujesz długie treści ?
 • Gdy korzystasz z narzędzia to czy słuchasz klienta czy koncentrujesz się na zadaniu pytania, które płynie bezpośrednio z narzędzia z którego korzystasz?

Krok 2 – Wypunktuj dodatkowe informacje

Wypunktuj sobie pytania, które słuchając chciałbyś zadać, a których nie zadałeś na sesji. Zobacz czego te pytania dotyczą?
Wypunktuj narzędzia, których użyłeś do poszerzenia perspektywy i zastanów się jakich jeszcze innych mogłeś użyć?

Krok 3 – Podsumowanie

Zrób podsumowanie dotyczące Twojej obserwacji. Poszukaj pomysłu na wprowadzenie zdobytej wiedzy. Przygotuj sobie plan wdrożenia.

Trening uważności – praca z obrazem

Nauka pracy z obrazem jest dobrym treningiem uważności. Pracując z kartą coachingową, obrazem istotna jest uważność na szczegóły.

 1. Pracując z klientem zwróć uwagę na to co klient :
 • mówi i widzi na karcie,
 • jak ją opisuje,
 • co widzi a co pomija w opisie obrazu,
 • co odczuwa patrząc na obraz,
 • jakie emocje wywołuje w nim obraz.

Pracując z klientem na obrazie trenujesz między innymi  swoją  uważność, kreatywność, umiejętność widzenia różnych perspektyw i pokazywania różnych perspektyw klientowi.

Drugi etap pracy z obrazem to przełożenie opisu na kontekst rzeczywistości na której pracuje klient. Uważność, integrowanie treści uzyskanych z obrazu, wykorzystanie metafory zdjęcia, obrazu, symbolu to podstawowe elementy, które pozwolą klientowi na efektywną pracę. To wymaga od coacha koncentracji, uważności ale też uruchomienia myślenia abstrakcyjnego. Wymaga też umiejętności przełożenia obserwacji z pracy z kartą na pytanie o rzeczywistość klienta.

Praca z kartą wzmaga u coacha umiejętność widzenia i słyszenia szczegółów istotnych dla klienta, a często pomijanych w normalnych wypowiedziach.

Wprowadzanie nowych umiejętności do pracy

Przygotuj sobie plan i pomysł jak wdrożyć nowe umiejętności. Możesz to robić nie tylko pracując bezpośrednio z klientem, ale pracując w grupach rozwojowych dla Coachów.  Zastanów się co ułatwi ci większą obecność, co jest Ci potrzebne, żeby korzystać ze zdobytych nowych umiejętności.

Przećwicz z nami i zrób ćwiczenie z obrazem

Autor: Izabela Kluzek

Chcesz wiedzieć więcej ? Polecamy książkę

Uważny coaching. Jak uważność może zmienić twoją praktykę coach

Brak komentarzy

Opublikuj odpowiedź