Mentor Coaching sesje mentorskie i superwizja coacha

Mentor Coaching sesje mentorskie i superwizja

Zapraszamy do uczestnictwa w sesjach mentorskich i superwizji pracy coachingowej Mentor Coachingu.

Mentor Coaching – co to jest ?

Warsztat kierowany jest do coachów, którzy chcą rozwijać swoje kompetencje, bądź planują uzyskanie akredytacji w International Coach Federation na poziomie ACC, PCC.

Jednym z wymagań akredytacji ICF jest odbycie 10 godzin mentor-coachingu. Coachowie, którzy planują uzyskać akredytacje na poziomie ACC, PCC podczas tego warsztatu będą mogli uzyskać informację zwrotną na temat swoich kompetencji wg 11 kompetencji ICF.

Uczestnicy sesji mentorskiej prowadzą sesje coachingowe z klientem. Jest to 30 minutowa sesja coachingowa. Następnie dokonywana jest analiza poszczególnych kompetencji coachingowych oraz udzielana jest informacja zwrotna.

Dla kogo?


Dla Coachów różnych szkół i nurtów zainteresowanych doskonaleniem swoich kompetencji, osób zainteresowanych odnowieniem akredytacji coachingowej ICF.

Decydując się na mentor coaching z HPR Group, decydujesz się na: profesjonalizm, szacunek, zaufanie, szczerość i empatię, oraz nieunikniony progres.

Co obejmuje mentoring?

  • Zdobycie przez Coacha dalszego doświadczenia w prowadzeniu sesji coachingowych (coach-klient) oraz utrwalenie nabytych już umiejętności.
  • Doskonalenie umiejętności i kompetencji w zgodzie ze standardami ICF
  • Budowanie i rozwijanie praktyki coacha
  • Coaching osobisty i biznesowy coacha

Do kogo skierowany jest Mentor coaching:

  • Do Coachów, pragnących akredytować się na poziom ACC, PCC w International Coach Federation.
  • Do coachów chcących przedłużyć swoją akredytacja ACC
  • Do osób, które ukończyły kursy coachingu w różnych szkołach coachingu oraz chcą doskonalić swoje umiejętności bycia coachem.
  • Do Coachów, którzy rozpoczęli swoją praktykę jako Coach i chcą ją podnieść na wyższy poziom zadowolenia i satysfakcji.
  • Do Managerów, którzy chcą nabyć lub doskonalić umiejętności coachingu

Uczestnik mentoringu otrzymać może list referencyjny do ICF, potwierdzający przebyte sesje mentorskie oraz rekomendujący jego kompetencje.

W zakresie mentoringu proponujemy:

  • Roczną grupową sesję mentorską (10 spotkać trwających 3h)

Informacje:

Wielkość grupy:
6-10 osób*
*decyduje kolejność zgłoszeń
Inwestycja:
250zł / 1 spotkanie
2250zł /10 spotkań
Częstotliwość spotkań:
1 raz w miesiącu (pierwsze czwartki każdego miesiąca)

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

*Każdemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania

Poproszę jeszcze o Like'a:-)