Szkolenie Zarządzanie szkoleniami i programami rozwojowymi

Zarządzanie szkoleniami i programami rozwojowymi

SZCZEGÓŁY SZKOLENIA Zarządzanie szkoleniami i programami rozwojowymi
HARMONOGRAM GODZINOWY Pobierz
TRENER Sylwia Plona-Zduńczyk
DATA 16-17.10.2018
CENA 1600 PLN + VAT

 

CELE SZKOLENIA

Jednym z najważniejszych motywatorów wskazywanych przez pracowników oraz kandydatów do pracy jest możliwość rozwoju i ten właśnie czynnik często decyduje o zmianie pracodawcy, bądź też o podjęciu pracy w danej firmie.

Procesy szkoleniowe są planowanymi działaniami, których celem jest podniesienie istotnych z punktu widzenia organizacji kompetencji pracowników. Proces rozpoczyna się od określenia celów i doboru właściwych metod, a kończy na ewaluacji poszczególnych etapów działań szkoleniowych. Kolejnym ważnym obszarem jest dobór odpowiedniego dostawcy usług szkoleniowych, programu szkolenia i  skutecznego trenera.

Właściwie opracowany Plan szkoleń, zgodny ze strategią i wartościami organizacji, przynosi firmie wiele korzyści. Poprzez podniesienie poziomu efektywności pracowników, ograniczenie fluktuacji, planowanie ścieżek rozwoju/kariery, stwarzając klimat zmian w organizacji, umożliwia się jej skuteczniejsze konkurowanie na rynku. To wszystko pokazuje jak istotne jest przygotowanie się do pełnienia funkcji osoby odpowiedzialnej za procesy szkoleniowe w organizacji.

Szkolenie ma celu nabycie wszystkich najważniejszych umiejętności w obszarze zarządzania i wdrażania polityki rozwojowej i szkoleniowej. Dedykowane jest osobom pracującym w obszarze HR lub w działach szkoleń, bądź osobom chcącym rozwijać się w roli HR Managera, HR Biznes Partnera czy Kierownika ds. Szkoleń.

W trakcie szkolenia każdy z uczestników będzie miał możliwość wypracowania własnych narzędzi i kwestionariuszy, które zastosuje w swojej organizacji.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

1.WPROWADZENIE – ZNACZENIE PROCESU SZKOLEŃ I ROZWOJU PRACOWNIKÓW W ORGANIZACJI

2.IDENTYFIKACJA I ANALIZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH
3.OPRACOWANIE PLANU SZKOLEŃ I BUDŻETU SZKOLENIOWEGO
4. REALIZACJA PROJEKTÓW SZKOLENIOWYCH
5. OCENA I EWALUACJA SZKOLEŃ

TRENER

UPRAWNIENIA

Certyfikowany trener biznesu – praktyk zarządzania i rozwoju umiejętności miękkich. Certyfikowany Coach ICF w pracy indywidualnej i zespołowej. Certyfikowany facylitator. Certyfikowany konsultant narzędzia MindSonar® badającego wartości i style myślenia ludzi w różnych kontekstach. Certyfikowany asesor AC/DC.

ZAWÓD

Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, Studiów Zawodowych Coachingu ACTSH ICF w Instytucie Rozwoju i Komunikacji Mukoid, Szkoły Facylitacji Pathways, Szkoły Team Coachingu HPR Group, Kursu Trenerów Biznesu Akademii SET Sp.z o.o. oraz wielu szkoleń i warsztatów     z zakresu zarządzania, coachingu, komunikacji i rozwoju osobistego.

DOŚWIADCZENIE

Trener z kilkunastoletnim doświadczeniem w branży HR. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z rozwojem zawodowym i osobistym łącząc umiejętnie wiedzę i doświadczenie trenera, coacha, menedżera oraz eksperta HR i prawa pracy odpowiedzialnego za  budowanie strategii oraz rozwiązań personalnych w różnych branżach – od biznesu po administrację państwową. W wielu organizacjach zajmowała się doradztwem na poziomie tworzenia struktur i procesów. Wspierała kadrę menedżerską w zakresie analizy, oceny i konstruktywnego feedbacku, procesów coachingowych oraz programów szkoleniowych, wdrożeniowych i naprawczych.

Ekspert w zakresie zarządzania potencjałem ludzkim, współpracy i zarządzania zespołami, efektywnej komunikacji i autoprezentacji, motywacji i zarządzania zmianą, asertywności, profilaktyki wypalenia zawodowego, zarządzania sobą w czasie, identyfikacji i zmiany niezdrowych przekonań, wyznaczania i osiągania celów, work-life balance, kompetencji coachingowych oraz praktycznych zagadnień prawa pracy.

Jako coach posiada doświadczenie obejmujące zarówno executive coaching, jak i również coaching rozwoju osobistego i zawodowego. Jako trener stawia na praktykę i metody pracy warsztatowej ze szczególnym uwzględnieniem procesu grupowego. W swojej pracy wykorzystuje różnorodne metody i narzędzia, w tym m.in. Action Learning, RTZ (certyfikat I°), Points of You™, NVC, MindSonar®, techniki pracy z ciałem oraz arteterapii (certyfikacja ATE).

Prowadzi autorskie indywidualne i grupowe warsztaty umiejętności interpersonalnych i komunikacyjnych w oparciu o ekspresję ruchową z wykorzystaniem technik poprawiających świadomość ciała, improwizacji ruchowo – tanecznej, a także arteterapii mające na celu przełamywanie ograniczeń psychiki i ciała, wzrost pewności siebie, pracę z emocjami i umiejętności komunikacji werbalnej i niewerbalnej.

FORMULARZ

Poproszę jeszcze o Like'a:-)